Slayt

Beyaz Yapı Lansman Fiyatlarımızı Kaçırmayın…

Talas 2.5+1 projemizde yerinizi aldınız mı?

2020 yılında Kayserinin gelişen ve gözde bölgelerinden Talas’ ta Royal Suit Otel ve BP Petrol arkasında Orkide Mantolama işbirliği ile 2.5 + 1 olarak başlatılan projemizde sona yaklaşıyoruz. Ultra lüks olarak siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulan projemizde yerinizi hemen alın. Binamızın inşaatı son hızla devam etmektedir.

Talas 4+1 projemizde 12. kata geldik.

Kayserinin gelişen ve gözde bölgelerinden Talas’ ta Royal Suit Otel ve BP Petrol arkasında Orkide Mantolama işbirliği ile başlatılan 4 + 1 projemiz tüm hızıyla devam ediyor.Ultra lüks olarak siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulan projemizde 12. Kata gelmiş bulunmaktayız.

Kayserinin gelişen ve gözde bölgelerinden Serkent’ te Şehzade Market yanında Orkide Mantolama işbirliği ile 4+1 olarak 2020 yılında başlatılmış olup, ultra lüks olarak siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.

Bina sahiplerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Orkide Mantolama & İzolasyon Hizmetleri

Mantolama

Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır.

Bina Boyama

Bina dış cephe boya uygulamalarının performansını, kullanılacak malzemenin dayanıklılığı kadar işçilik kalitesi de etkilemektedir, hatalı uygulamaların faydasından çok zarar getireceği unutulmamalıdır.

Alçı İşleri

Alçı işleri ve alçı tamiratı yapılarda sıkça yapılan bir tadilattır. ORKİDE YAPI firması olarak bünyemizdeki ustalarımızla her türlü alçı tadilat işlerinizi eksiksiz yapar ve kalite garantisi veririz.

Faturalı Demir Kalıp İşleri

Her türlü yapı ve tadilat işlerinde Demir Donatı, Kalıp ve Beton işçiliği firmamız güvencesinde karşılanabilmektedir.

İç Dekorasyon

İç mimari ve dekorasyon alanında ORKİDE YAPI, kısa süre içerisinde sektörde saygınlığını kazanmıştır.

Ücretsiz Keşif

Bina ve yapı ihtiyaçları için ücretsiz keşif yaparak binanız için gereken size en uygun malzeme ve fiyatı verebiliriz.

Hem sıcaktan hem soğuktan korunun

Mantolama, adı üzerine, manto gibi bir yalıtıcı aracılığı ile, binaların giydirilmesi işlemidir. Tanım olarak, “ısı yalıtımını sağlamaya yarayan işlem” denebilir. Isı yalıtımı ise, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı transferini engellemek amacıyla yapılan işlemlerin bütününe denmektedir. Bu işlem sırasında, ısı transferini azaltmayı sağlayan malzemelere ise, ısı yalıtım malzemeleri ismi verilmektedir.

Adının mantodan gelmesi ve bina giydirme işlemi sebebiyle mantolama terimini oluşturması, teknik anlamda da ısı yalıtımı kavramını karşılaması, bu işlemi dikkat çekici kılmaktadır. Tanımlamaların daha teknik boyutu ise, ısı yalıtımının, herhangi bir ısı köprüsü oluşmayacak şekilde, gerekli olan ısı izolasyon katsayısına ulaşabilmek için, binanın dış yüzeylerine yapılan ısı izolasyonu şeklinde açıklanabilmektedir. Mantolama işlemi sırasında kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin en önemli özelliği ise, ısı iletim katsayılarıdır. Isı iletim katsayısının yükselmesi ile, ısı yalıtım malzemelerinin ısı yalıtım özelliği azalmaktadır. Yani, katsayı ile yalıtım özelliği ters orantılıdır. Isı yalıtım malzemeleri ise, ISO ve CENN Standartları ışığında, ısı iletim katsayısı “0,065 W / mK” değerinden daha küçük olan malzemelere denmektedir.

5815_mantolama_nedir

Binaların mantolama işlemi ise, genel olarak dış cephenin işlem görmesi nedeniyle, dış cephe mantolama adı altında incelenmektedir. İçinde yaşanılan yapıların dış duvarına uygulanan ısı yalıtım işlemleri ve bu işlemlerin bütününden oluşan sisteme, dış cephe mantolama adı verilmektedir. Bu uygulama ile, binanın içindeki hava muhafaza edilmektedir. Böylece, içerideki sıcak hava dışarı çıkamayacağı gibi, dışarıdaki soğuk hava da bina içine sızamayacaktır. Isı yalıtım sistemlerin temel özelliği olan, “ısı transferinin engellenmesi” prensibinden yola çıkarak, bu tip işlemlerin yalnızca sıcak havanın soğumasını engellemek olması değil; bilhassa yazın klimalardan sağlanan serin havanın, dışarıki sıcak hava ile kaynaşmasını da önlemek olduğu belirtilmelidir.

5815_mantolama-nedir

Dış cephe mantolama işlemi, gerek uzun, gerekse kısa vadede hem bina ömrü adına, hem de insan sağlığı ve ekonomisi için oldukça faydalıdır. Isı yalıtkanlığının kazandırdığı dayanım ile bina ömrü uzarken, sıcaklığın normal değerlerde ve sabit kalması ile de binada yaşayan insanların sağlığı düzgün seyredecektir. Öte yandan, bina içinin soğuması engellendiği için, yakıt ve enerji tasarrufu da sağlanarak, ekonomik anlamda yarar görülecektir. Dış cephe mantolama sistemine sahip bir binanın, sadece hava sıcaklığı değil, nem oranı da dengelenmiş olmaktadır. Bu durum da, doğrudan bina ömrü ile ilgilidir. Nem oranının sürekli değişkenlik göstermemesi ile, bina belli periyotlarda boya istemeyecektir. Böylece, ekonomik anlamda da kazanç sağlanmış olacaktır.

Mantolama işlemi yapılırken, elbette ki dikkat edilmesi gereken bir takım önemli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurların başında ise, kullanılacak malzeme ve çalışan işçinin yeteneği ile tecrübesi gelmektedir. Çünkü mantolama işlemi, sıradan bir işlem değildir. Eğer doğru uygulanmazsa, bütün masraf da boşa gidecektir. Uygulama açısından ilk anda biraz masraflı olsa da, orta vadede fazlası ile yarar sağlayacak olan mantolama işlemi, her aşamasında son derece titiz bir çalışma gerektirmektedir. Isı yalıtım sistemleri, her ne kadar bir takım çeşitleri içinde bulundursa da, günümüzde en sık ve en yararlı sonuçlar alınan sistemin mantolama olduğu genel kabul görmektedir.

Mantolama işlemleri sonucu sağlanan ekonomik yararın yanı sıra, dünya genelindeki enerji kaynaklarının azalması da düşünüldüğünde, enerji kullanımının düşmesi bir diğer önemli kazanım olacaktır. Ayrıca, yakıt kullanımının azalması ile, doğal dengenin sağlanmasına ve hava kirliliğinin de önlenmesine katkı sağlanmış olmaktadır.

ENERJİ KİMLİK BELGENİZ BİZDEN

EKB – Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

DIŞ CEPHE ISI YALITIMI

Ülkemizde enerji talebinin giderek arttığı günümüzde, yıllık toplam enerji ihtiyacımızın çok büyük bir kısmı ( yaklaşık %75 ) ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Isıtma ve soğutma amaçlı, konutlarda ihtiyaç duyduğumuz oran ise yaklaşık %35 dolaylarındadır. Türkiye’deki toplam konut sayısının yaklaşık 19 milyon adet ve bunların sadece  %15’inde dış cephe yalıtım yapıldığını göz önünde bulundurursak, 16 milyondan fazla konutta dış izolasyon olmadığı ve harcanan paraların boşa boşa gittiği kaçınılmaz bir durumdur. Yıllık yalıtımsız binalardan dolayı boşa harcadığımız para yaklaşık 11,5 milyar doların üzerindedir. Oysa bu enerji doğru kullanılmış olsaydı hem doğaya hem de ekonomiye önemli katkılar sağlanabilirdi. Orkide mantolama bu konuda sizin en büyük destekçinizdir.

Ülkemizde beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarında A sınıfı  A Plus gibi ekonomik ürünlerdeki bilinçli hale geldik. Oysa dış cephe ısı yalıtımı ile yapacağımız tasarruf bunların çok üzerindedir. Üstelik artan yakıt fiyatları sebebiyle ısı yalıtımı yaptırmak bir tercih değil mutlak zorunluluktur.

DIŞ CEPHE YALITIMIN FAYDALARI

gnyapı Isı kayıp ve kazançlarını azaltarak %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.

gnyapı Sağladığı tasarruf sebebiyle 2,5 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşılar.

gnyapı Bina cephelerinde hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı sağlar. Betonarme elemanlarının korozyona maruz kalmasını engeller.

gnyapı Yapının taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasını ve kapasitesinin düşmesini önler, böylece binaların depreme karşı olan mukavemetinde azalma meydana gelmez.

gnyapı Yapıların bakım ve onarım giderlerini azaltır.

gnyapı Binaya yapılacak ilk yatırım maliyetleri minimize edilmiş olur.

gnyapı Isı köprülerinin oluşması engellenir, yapı dış etkilerden korunur.

gnyapı Kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan koruma sağlar.

gnyapı Bina iç kısımlarındaki yoğuşma ve rutubeti önleyerek daha konforlu bir ortam sağlar.

gnyapı Binalarınıza yeni bir görünüm kazandırır.

gnyapı Hızlı uygulanır çevreye zarar vermez.

gnyapı Dış cephe izolasyonlu binalar sayesinde daha az yakıt tüketileceğinden havaya salınan CO2 miktarı da az olacak, çevrenin korunmasında önemli bir katkı sağlanacaktır.

gnyapı Kayseri mantolama iletişim bilgileri

Telefon: 0 352 431 4611

Gsm: 0539 352 3881

Neden Isı Yalıtım Yaptırmalıyız ?

  • Isı yalıtımı ve Mantolama sayesinde ısınma ve soğutma giderlerinden %50-60 oranında tasarruf sağlayabilirsiniz.
  • Yatırım Maliyetlerini bu sağladığınız tasarrufla bikaç senede çıkartabilirsiniz.
  • Evlerinizde yaşam standardını arttırarak daha kaliteli yaşam sağlayabilirsiniz.
  • Orkide mantolama ile daha kaliteli ve sağlıklı yaşam sağlayabilirsiniz.
  • Dengeli sıcaklık sayesinde evlerinizde küflenme, terleme gibi etkenlerden kurtulabilir ve daha sağlıklı ortamlara kavuşabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda 2011 yılında başlanan ve 2017 yılında tamamlanması planlanan Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu, Türkiye’deki binaların enerjiyi daha verimli kullanılmasını amaçlıyor. Enerji Kimlik Belgesi (EKB), binaların enerji tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıflandırması olarak açıklanabilir.